Allmänna Villkor

1. VÅR PROCESS

1.1 Köp
Du godkänner vårt avtalsförslag med priser samt avtalsvillkor i detta avtal och genomför betalning. Svensk Ritningstjänst äger rätten att säga upp detta avtal inom 7 dagar från ingått avtal. Betalning ska då återgå till kunden utan dröjsmål och utan någon extra ersättning.

1.2 Bekräftelse
Du får ett bekräftelsemail på din beställning.

1.3 Start
Vi granskar din order och återkopplar med om vi har allt underlag för kunna att starta arbetet med dina ritningar. Om inte, informerar vi dig vad vi saknar för underlag. Leveranstiden gäller fr.o.m. att vi komplett mottagit det underlag vi begärt av dig. Leveranstiden är upp till 3 veckor till granskning. Skulle vi mot förmodan bli försenade så levererar vi så snart vi är klara och du får pengarna tillbaka.

1.4 Granskning
Ritningar skickas för granskning till dig. Eventuella revideringar/ändringar ingår kostnadsfritt fram tills att du är nöjd. Är du fortfarande inte nöjd med vårt arbete har du möjlighet att häva köpet och få pengarna tillbaka.

1.5 Leverans
Därefter levererar vi handlingarna i pdf-format via e-post. Har du valt att betala med faktura börjar betalningstiden om 14 dagar vid leverans.

1.6 Feedback
Förhoppningsvis ger du oss feedback och rekommenderar oss till dina grannar!

2. TIDSPLAN

2.1 Starttid
Vi påbörjar dina ritningar när vi har mottagit allt underlag vi önskat från dig.

2.2 Granskning
Vi levererar ritningar för granskning till dig inom 3 veckor. Skulle vi mot förmodan bli försenade så levererar vi så snart vi är klara och du får pengarna tillbaka.

3. PRISER

3.1
Samtliga priser är inkl. moms. Priset framgår i samband med att du lägger din order och gör din betalning.
I priset ingår samtliga ritningar för önskad åtgärd(er).

3.2
Priset för bygglovsritningar är fasta priser för ditt projekt och räknas enligt fast arvode. Det fasta priset är baserat på typen av projekt och antalet kvm det utgörs av.
Betalningsvillkor väljs av dig som kund vid ordertillfället. Direktbetalning, delbetalning eller inom 14 dagar från leverans enligt Mollies villkor.