Avtalsvillkor

För alla uppdrag gäller Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, ABK 09, med de ändringar som framgår i dessa avtalsvillkor.

1. PARTER

1.1 Beställare
Dina angivna kontakt- och faktureringsuppgifter vid beställning.

1.2 Utförare
Svensk Ritningstjänst AB
Org.nr. 559274-7348
Ulvsundav. 38
167 33 Bromma

2. PROCESS

2.1 Beställning
Du som beställare lägger din beställning på Dittbygglov.se och godkänner vårt avtalsförslag samt dessa avtalsvillkor. Om du valt en av våra standardprodukter får du ett beräknat pris och leveranstid innan du lägger din beställning.
Vi på Svensk Ritningstjänst AB äger rätten att häva detta avtal inom 14 dagar från beställning. Eventuell genomförd betalning ska då återgå till beställaren utan dröjsmål och utan någon extra ersättning.

2.2 Projektstart
Vi granskar din order och ber dig komplettera underlag vid behov. När vi har allt underlag vi behöver får du en bekräftelse på omfattning, pris och leveranstid.

2.3 Leverans för granskning
Ritningarna skickas för granskning till dig. Minde revideringar som ligger inom ramen för arbetsbeskrivningen, se punkt 3.5, ingår kostnadsfritt. Är du fortfarande inte nöjd med vårt arbete har du möjlighet att häva köpet, se punkt 5.4.

2.4 Slutleverans
Efter godkänd granskning levererar vi handlingarna i pdf-format via e-post.

3. OMFATTNING

3.1 Beskrivning
Vi tar fram och levererar de bygglovsritningar, se punkt 3.2, som behövs för ditt projekt efter erhållet underlag från dig som beställare. Bekräftelse på omfattningen skickas till dig innan projektstart.

3.2 Bygglovsritningar
Typen av projekt avgör hur många och vilka ritningar som behövs.
Nedan listas de ritningar som ingår i begreppet bygglovsritningar:

3.3 Arbetsbeskrivning från beställare
Arbetsbeskrivningen definieras av beskrivning och inskickat underlag vid beställning samt eventuella kompletteringar innan projektstart.

3.4 Arbete, material och övrigt som EJ ingår
Kostnader för nybyggnadskartor, bygglovsavgifter och andra typer av avgifter som uppkommer i samband med bygglovsansökan ingår ej.

3.5 Ändrings- och tilläggsarbeten
Mindre revideringar som ligger inom ramen för arbetsbeskrivningen, punkt 3.3 ovan, ingår kostnadsfritt.
Vid mindre ändringar av arbetsbeskrivningen tillkommer en kostnad på 2000 kr inkl. moms eller kostnad enligt ök. Mindre ändringar innebär ändringar som max ska ta 1 arbetsdag att rita upp.
Vid större ändringar av arbetsbeskrivningen tillkommer en kostnad enligt à-pris per nedlagd timme eller fast pris enligt ök.

ABK 09 kap 2 § 7 utgår. Istället gäller följande.
Beställning av ändringar:

1. Ändringar ska beställas skriftligen via mail
2. Vi skickar en offert inkl. eventuell tidsförlängning som ska godkännas
3. Vi utför ändringar och levererar enligt beskriven process ovan.

4. TIDER

4.1 Starttid
Vi påbörjar dina ritningar när vi har mottagit allt underlag vi önskat från dig och du godkänt eventuell revidering av omfattning, pris och leveranstid.

4.2 Leverans för granskning
Vi levererar ritningar för granskning till dig inom avtalad leveranstid.

4.3 Leveranstid
Avtalad leveranstid gäller enligt bekräftelse vid projektstart eller vid eventuell justerad leveranstid vid ändrings- och tilläggsarbeten.
Leveranstiden gäller fr.o.m. starttid punkt 4.1 , till granskning, punkt 4.2.
Skulle vi mot förmodan bli försenade så levererar vi så snart vi är klara utan någon kostnad.

5. EKONOMI

5.1 Ersättningsform
Vid beställning presenteras ett beräknat pris och fast pris fastställs vid projektstart. Samtliga priser är inkl. moms.
5.2 Betalningsvillkor
Betalningsmetod väljs av dig som beställare vid ordertillfället alternativt vid projektstart.

Med faktura
Uppdraget faktureras efter att färdiga ritningar levererats. 14 dagars betalningsvillkor.

Med Klarna
Välj mellan Klarnas betalningsalternativ och dess villkor.

5.3 Ersättning vid löpande räkning
À-pris: Arkitekt, uppritning av bygglovsritningar 675 kr/tim inkl. moms

6. ÖVRIGA VILLKOR

6.1 Upphovsrätt
Svensk Ritningstjänst AB och Dittbygglov.se har rätt att använda producerade ritningar och annat material för marknadsföring, publiceringar på webbsidor samt som referensmaterial.

6.2 Beställarens skyldigheter
Du som beställare ansvarar för att alla uppgifter som lämnas vid beställning och inför projektstart är korrekta.

6.3 Personuppgifter
Personuppgifter hanteras enligt Integritetspolicyn