Deprecated: Required parameter $field follows optional parameter $post_id in /customers/d/4/8/dittbygglov.se/httpd.www/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/acf-value-functions.php on line 54 Deprecated: Required parameter $field follows optional parameter $value in /customers/d/4/8/dittbygglov.se/httpd.www/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/acf-value-functions.php on line 166 Deprecated: Required parameter $value follows optional parameter $key in /customers/d/4/8/dittbygglov.se/httpd.www/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/ajax/class-acf-ajax.php on line 76 Dittbygglov.se Bygglov tillbyggnad - Vad gäller? - Dittbygglov.se Bygglov tillbyggnad - Vad gäller? - Dittbygglov.se

Tillbyggnad

En tillbyggnad är en ändring av en byggnad där volymen ökar, oavsett om det är uppåt, nedåt eller åt sidan. Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad, men finns också vissa undantag från bygglovsplikten. I vissa fall kan minskad eller utökad bygglovsplikt beslutas av kommunen. För att det ska räknas som en tillbyggnad behöver den inte ha en inre förbindelse. Du kan till exempel bygga ett förråd som sitter direkt på ett bostadshus, utan inre förbindelse till huset, och det räknas fortfarande som tillbyggnad. 

Bygglov

Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad, gäller både utanför och inom detaljplanelagt område. Som sagt så kan det hända att kommunen beslutar minskad eller utökad bygglovsplikt, men i detaljplanen av området så framgår det. 

Det finns undantag på bygglov för en- och tvåbostadshus, men krav på att det då följer vissa kriterier. 

Undantag

Exempel som kan vara tillbyggnader:

Farstukvist

Farstukvist är ett för bygge framför ytterdörren, som en oglasad veranda varav yttertrappan leder upp till den. En farstukvist har alltid tak och golv men har ofta räcken istället för väggar.

För att bygga en farstukvist eller skärmtak krävs det oftast ett bygglov, då behöver du rådgöra med din kommun vad som gäller i ditt område. 

Altan

Med altan menar man en uteplats, öppen utbyggnad eller platt tak på ett hus. Altaner kan antingen vara sammanbyggda med en byggnad eller friliggande.

Det finns ingen riktig bygglovsplikt för altaner men om det är en tillbyggnad eller om de påverkar byggnadens utseende kan det vara lovpliktiga. Det måste göras en bedömning för varje enskilt fall om det räknas som en nybyggnad, om det påverkar byggnadens utsida eller om det är en tillbyggnad.

Balkong

Man brukar behöva bygglov för att bygga en ny balkong på en befintlig byggnad, men det beror på hur stor den är. Om du ska glasa in en redan befintlig balkong behöver du också bygglov. En balkong behöver oftast bygglov om fasaden och arkitekturen har riskt till att förstöras osv. Men om balkongen är mindre än 15m2 så behöver du inte söka bygglov. Om du äger huset är det oftast inget problem att bygga balkong.

Burspråk

Burspråk är en grund utbyggnad i en fasad och behöver inte bara omfatta en våning, men kan vara flera. Det finns både burspråk som har markkontakt, men också som sitter uppe på fasaden och då kan det kallas för erker. Om du bygger en burspråk för ett en- och tvåbostadshus i ett område med detaljplan så behövs inget bygglov då den måste uppfylla några krav, till exempel får den bara vara 3 m². Om du vill bygga en större behöver du söka bygglov. 

Takkupa 

En takkupa är en utbyggnad på taket med egna ytterväggar och ett fönster, kan också kallas för vindskupa. Det skiljer sig från ett takfönster eftersom den har egna väggar och går inte i samma lutning som taket. Oftast behövs inget bygglov för att bygga en takkupa, utan allt du behöver göra är en anmälan. Men det beror på hur stor den är. Takkupor tillsammans får uppta högst halva takfallet utan att bygglov krävs. 

Carport till bostadsyta

Att bygga om en carport eller ett förråd till bostad kräver oftast bygglov. Beroende på utformningen kan det räknas som en tillbyggnad alternativt bygglovspliktig fasadändring.

Markis

En markis är ett solskydd och om den är fällbar så kräver den oftast inget bygglov. Men om den inte går att fälla upp, utan är permanent på bostaden så krävs bygglov. Det kan också krävas bygglov om den har reklambudskap på sig, för det kan räknas som skylt.

Pergola

En pergola består av ett tak som hålls uppe av fyra pelare och inga väggar, en typ av lövgång som kan användas som ett uterum för utemöblerna att stå. Du behöver oftast inte bygglov för en pergola, likaså för staket eller spaljé. 

Ramp

En ramp kan byggas i syfte att det blir som en brygga för höjdskillnader eller i syfte för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. Reglerna för ramper gäller oftast om man ändrar en byggnad, om inte så krävs oftast inte bygglov. Men precis som med allt så finns det fortfarande detaljplaner att hålla sig till.